Polityka prywatno軼i

Firma Us逝gi Turystyczno - Wczasowe Kamila Zwierzchowska z siedzib 80-126 Gda雟k, ul. Prof. Stefana Hausbrandta 32/25 przestrzega zasad dotycz帷ych ochrony prywatno軼i. Zasady te dotycz wszystkich os鏏, kt鏎ych dane posiadamy.

Celem niniejszej polityki prywatno軼i jest przekazanie Pa雟twu informacji na temat tego jak Firma gromadzi i przetwarza Pa雟twa dane osobowe, gdy korzystacie z naszych us逝g.

Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podaj Pa雟two za po鈔ednictwem tej strony internetowej, m.in. kiedy przekazujesz swoje dane osobowe w naszym formularzu zapytania, kt鏎y s逝篡 do tego, aby鄉y mogli skontaktowa si z Pa雟twem i zaoferowac nasze us逝gi.

W nieniejszej polityce prywatno軼i, zwroty "Us逝gi Turystyczno - Wczasowe","firma", "my", "nasze" (i tym podobne) oznaczaj Firm Us逝gi Turystyczno - Wczasowe Kamila Zwierzchowska z siedzib w Gda雟ku, czyli podmiot, kt鏎y jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych.

Us逝gi Turystyczno - Wczasowe b璠a administratorem Pa雟twa danych osobowych.

Oznacza to, 瞠 jeste鄉y odpowiedzialni za wykorzystanie Pa雟twa danych w spos鏏 bezpieczny, zgodnie zobowi您uj帷ym prawem - w szczeg鏊no軼i z postanowieniami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych, oraz uchylenie uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych - RODO) - a w niekt鏎ych przypadkach zgodnie z umow, jak z nami zawar貫.

Pro鄉y, aby zapoznali si Pa雟two z tre軼i niniejszej Polityki Prywatno軼i. Je瞠li bedziesz mia jakie pytania mo瞠sz skontaktowa si z nami.

 

CZYM S DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY NA PA垶TWA TEMAT ?

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, kt鏎e identyfikuj Pa雟twa jako konkretn osob.

Dane osobowe nie obejmuja danych, na podstawie kt鏎ych nie mo瞠sz zosta zidentyfikowany.

Mo瞠my zbiera (gromadzi), wykorzystywa, przetwarza, przechowywa lub przekazywa dane osobowe, w tym:

  • Dane okreslaj帷e to窺amo嗆: te dane obejmuja Pa雟twa pe軟e imie i nazwisko, dat urodzenia, numer i seri dokumentu to窺amo軼i, co jest niezb璠ne, aby鄉y mogli oferowa Pa雟twu us逝gi zgodnie z obowi您uj帷ym prawem.
  • Dane kontaktowe: to dane, kt鏎e s逝膨 do skontaktowania si z Pa雟twem, np. numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE ?

Zbieramy dane, w tym dane osobowe, aby m鏂 oferowa nasze us逝gi. Zbieramy tylko takie dane, kt鏎e s nam potrzebne.

Je瞠li dane osobowe s nam potrzebne na podstawie przepis闚 prawa lub  w zwi您ku z naszymi umowami, jakie zawieramy z Pa雟twem aby m鏂 oferowa  us逝gi, nie b璠ziemy mogli zatwierdzi Pa雟twa pro軸y o korzystanie z us逝gi je瞠li nie otrzymamy danych, o kt鏎e prosili鄉y. Mo瞠my by zmuszeni do anulowania lub zawieszenia realizacji us逝gi, jakiej chcia貫 lub mo瞠sz chcie od nas naby. Powiadomimy Ci, je瞠li tak si stanie.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE ?

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez firm s sytuacje, kiedy musimy je wykorzystywa, aby wywi您ac si z warunk闚 umowy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Firma mo瞠 przechowywa Pa雟twa dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celu, w jakim je zebrali鄉y.

Przechowywanie danych przez firm jest ustalone na podstawie zgodno軼i z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), ksi璕owymi oraz dotycz帷ymi zgodno軼i.