Firma Usługi Turystyczno – Wczasowe Kamila Zwierzchowska z siedzibą 80-126 Gdańsk, ul. Prof. Stefana Hausbrandta 32/25 przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności. Zasady te dotyczą wszystkich osób, których dane posiadamy.

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Państwu informacji na temat tego jak Firma gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe, gdy korzystacie z naszych usług.

Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podają Państwo za pośrednictwem tej strony internetowej, m.in. kiedy przekazujesz swoje dane osobowe w naszym formularzu zapytania, który służy do tego, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem i zaoferowac nasze usługi.

W nieniejszej polityce prywatności, zwroty „Usługi Turystyczno – Wczasowe”,”firma”, „my”, „nasze” (i tym podobne) oznaczają Firmę Usługi Turystyczno – Wczasowe Kamila Zwierzchowska z siedzibą w Gdańsku, czyli podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Usługi Turystyczno – Wczasowe będa administratorem Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodnie zobowiązującym prawem – w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenie uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) – a w niektórych przypadkach zgodnie z umową, jaką z nami zawarłeś.

Prośmy, aby zapoznali się Państwo z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli bedziesz miał jakieś pytania możesz skontaktować się z nami.

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, które identyfikują Państwa jako konkretną osobę.

Dane osobowe nie obejmuja danych, na podstawie których nie możesz zostać zidentyfikowany.

Możemy zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:

  • Dane okreslające tożsamość: te dane obejmuja Państwa pełne imie i nazwisko, datę urodzenia, numer i serię dokumentu tożsamości, co jest niezbędne, abyśmy mogli oferować Państwu usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

  • Dane kontaktowe: to dane, które służą do skontaktowania się z Państwem, np. numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE ?

Zbieramy dane, w tym dane osobowe, aby móc oferować nasze usługi. Zbieramy tylko takie dane, które są nam potrzebne.

Jeżeli dane osobowe są nam potrzebne na podstawie przepisów prawa lub w związku z naszymi umowami, jakie zawieramy z Państwem aby móc oferować  usługi, nie będziemy mogli zatwierdzić Państwa prośby o korzystanie z usługi jeżeli nie otrzymamy danych, o które prosiliśmy. Możemy być zmuszeni do anulowania lub zawieszenia realizacji usługi, jakiej chciałeś lub możesz chcieć od nas nabyć. Powiadomimy Cię, jeżeli tak się stanie.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE 

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez firmę są sytuacje, kiedy musimy je wykorzystywać, aby wywiązac się z warunków umowy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Firma może przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy.

Przechowywanie danych przez firmę jest ustalone na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi) i księgowymi.

PODMIOTY, KTÓRYM PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE

1. Operatorom pocztowym i kurierskim.
2. Bankom w celu realizacji płatności.
3. Kancelarii prawnej w celu dochodzenia roszczeń
4. Innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH.

Osoba, której dane osobowe są przetważane ma prawo w każdym czasie do:

1. Dostępu, wglądu do swoich danych osobowych.
2. Żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dane osobowe, pomimo cofnięcia zgody, jeżeli              przetwarzanie danych ma oparcie w art. 6 ust.1 pkt. c,d,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. ( Rozporządzenie                      Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679)

KONTAKT W ZAKRESIE REALIZACJI PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA RODO:
– e-mail: kamzwi@wp.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.